So sieht es im Tiny House aus. (Foto: Apis Cor)

So sieht es im Tiny House aus. (Foto: Apis Cor)